VERZET - HOE VER GA JIJ?

Een verrassend verzetspel dat aanzet tot nadenken en discussiëren

Heb je weleens nagedacht over de volgende vragen? Ben je medeschuldig als je bij onrecht wegkijkt? Moeten soldaten elk bevel uitvoeren? Is het beter als een land één cultuur heeft? Hebben we iets geleerd van de twee wereldoorlogen?

Moet je even nadenken of weet je direct jouw antwoord? Bij het confronterende en spannende spel Verzet - hoe ver ga jij? ligt het iets ingewikkelder. Het lot bepaalt of jij Ja of Nee moet verdedigen. En je medespelers bepalen wie de beste of meest verrassende argumenten had. Niet wie er gelijk had.

Je discussieert over stellingen zoals:
- Ben je medeschuldig als je bij onrecht wegkijkt?
- Bepalen de media wie goed of slecht is?
- Is er verschil tussen verzet en terrorisme?

Verzet - hoe ver ga jij? is een spel voor iedereen van 14 tot 104 jaar waarin je door dilemma’s uitgedaagd wordt twee tegenstellingen te onderzoeken. Door je in te leven in andermans argumenten creëer je meer inzicht en begrip. Inzicht en begrip zijn het startpunt om tegenstellingen te overbruggen, onderdrukking tegen te gaan en in verzet te komen tegen groeiende verdeeldheid.

Het doel: vrede en vrijheid bevorderen.

MOTTO

Verzet is van alle tijden en van iedereen

Oorlog is van alle tijden, maar ook de keuzes over wat te doen als er druk op de vrijheid komt, zijn van alle tijden. Wij leven in vrede en vrijheid, maar ook wij kunnen in verzet komen als anderen onderdrukt worden. Verzet is daarmee ook van alle tijden. Wij lijken verzet alleen te plaatsen in de Tweede Wereldoorlog en denken dan aan die tijd en die context en bekende helden als Soldaat van Oranje of Hannie Schaft. Maar verzet is een daad van opkomen voor je medemens. Toen en nu. Je verzetten als er maatregelen genomen worden waarbij anderen onterecht worden uitgesloten. Dat is wat de mensen die in verzet kwamen ook hebben gedaan. En naar wiens verhalen wij ademloos luisteren, waardoor we het soms ook te veel in die tijd plaatsen en laten. Alsof er nu geen verzet meer nodig is. En dat is een illusie. Verzet is van alle tijden en van iedereen. Klein en groot verzet. Verzet is opkomen voor de vrijheid en veiligheid van jezelf, maar ook voor die van anderen. Dat is wat de verhalen van de verzetsmensen van toen ons wérkelijk vertellen.

Lancering VERZET - HOE VER GA JIJ?

Verzet - hoe ver ga jij? is verkrijgbaar vanaf 29 april 2018 en is nu te bestellen. Voor vragen of meer informatie ga naar onze contactpagina.


De Vloer Op gaat in Verzet!

Op zondagmiddag 29 april wordt het spel Verzet - hoe ver ga jij? tijdens een speciaal programma geïntroduceerd.

Peter de Baan, bedenker van het succesvolle televisieprogramma ‘De Vloer Op’, geeft de acteurs Anna Raadsveld, Fabian Jansen en Saskia Temmink – allen bekend van theater, film en/of televisie – improvisatie-opdrachten toegespitst op dilemma’s van het bordspel Verzet - hoe ver ga jij?. De acteurs werken de scènes uit, onvoorbereid. Dit geeft interessante inkijkjes in de wijze waarop mensen tot morele en ethische keuzes komen.

Ook het publiek wordt in spelvorm uitgedaagd keuzes te maken. Keuzes die complex zijn maar waar je net als in oorlogstijd weinig tijd voor krijgt om over na te denken. Welk verzet kom jij tegen? In jezelf? In je omgeving? Wat is jouw mening en wat is je vooroordeel? Hoe ver ga jij voor het Verzet?

Wanneer: 29 april, 14:00 uur – 18:00 uur
Waar: De Balie, Amsterdam
Entree: € 15,00 (€ 12,50 voor student/CJP/Stadspas)

Partners

Verzet - hoe ver ga jij? is een uitgave van Media Luna - Tell a Story in opdracht van SMH/Platform WO2 en in samenwerking met Nomizo in het kader van het Jaar van Verzet.

Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog staat in 2018 centraal tijdens het Jaar van Verzet. Door heel Nederland vinden activiteiten plaats die mensen kennis laten maken met - en na laten denken over - verzet. Uiteenlopende verzetsverhalen van toen zetten aan tot nadenken over de betekenis daarvan voor de wereld van nu.

Het Jaar van Verzet is een initiatief van het Platform WO2, een netwerkorganisatie waar het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het NIOD instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe (SLRE) en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH) samenwerken met als doel de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland levend te houden. Het themajaar wordt mede-ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds.

Copyright 2021 | Herdenken vol Leven | Deze website wordt u opgediend door © Plate